wolf cz's Notebook
wolf cz's Notebook(12)
wolf cz vorvomon cz
Můj pokus nakreslit Vorvomon.
aj
My attempt to draw a vorvomon.
Read Note
wolf cz Lasidamon Cz )
Sloučil jsem lasičku a kudamona.
Aj )
I merged the weasel and kudamona.
Read Note
wolf cz dracomon
wolf cz Stichardrmonx
wolf cz woluilmon cz woluilmon vznikl s loučení vlka a guilmona 
aj Wolilmon was created with Mikhani Vlk and Guilmon
Read Note
wolf cz Leviamon
wolf cz Psychemon 
Level Rookie
type Reptile
Attribute Data Vaccine
VARIATIONS
• Gabumon
• BlackGabumon
Read Note
wolf cz plesiamon
wolf cz
cz
skusil sem sloučit appmona s greymonem a sresbou draka cosem kreslit a hlavu sem si nak domislel sám .
aj
I tried to merge Appmon and Greymon and draw the dragon Draw a scythe and head here
Read Note
wolf cz cz
viznikl sločením elecmona a jolteona
aj
Electro Elecmon
I used and joined Electon and Jolteon
Read Note
wolf cz cz
moje úprava loga s mým prvním fusion digimonem, co jsem nakreslil.
aj
my logo modification with my first fusion digimon I drew
Read Note
wolf cz i like minecraft global  Read Note
Get QooApp for Android