CáMuối's Notebook
CáMuối's Notebook(17)
CáMuối ICEY ICEY Read Note
CáMuối Sauce: Seymour.塞戮尔 https://www.pixiv.net/users/45448728 Read Note
CáMuối i got Silver Ash in recruitment !  Read Note
CáMuối #Secret_Santa 
😀😀😀😀😀😀😀
padoru padoruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Read Note
CáMuối #Twintails  Read Note
CáMuối #Trick_Or_Treat 
Not anime but . . . :V 
Read Note
CáMuối #Meme_Review let's isekai :V  Read Note
CáMuối #Fall_Anime 
Everyone is waiting for Halloween 
me: Padoru padoru 
Read Note
CáMuối #Rhythm_Game_Bingo 
*me when i play in Expert level:
Read Note
CáMuối #Anime_Collab  Read Note
CáMuối Game Update và máy m chỉ có 1GB RAM
game:
Read Note
CáMuối #AnimeMeme  Read Note
CáMuối #AnimeMeme  Read Note
CáMuối I hope that has not happened
Tôi mong rằng chuyện đó đã không xảy ra
#PrayForKyoani 
Read Note
CáMuối #Skills  Read Note
CáMuối #Skills  Read Note
Get QooApp for Android