Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

💡Dị Thế Giới Mạo Hiểm Chỉ Nam 1💡: Chiêu Mộ Tướng💎
    <Grail Tale> là game thẻ tướng 3D đồ họa rất đẹp! Để các người mạo hiểm không lạc đường trong dị thế giới Atlantis, chúng tôi đã chuẩn bị những chỉ nam để quay ra tướng thích nhất và lập đội mạnh nhất. Sau đây là những chỉ nam có thể hỗ trợ bạn!👏👏👏
👉Bước 1: Vào trang chủ nhấp "Chiêu Mộ";
👉Bước 2: Nhấp "Cao Chiêu Mộ" thì được quay ra tướng thích nhất.
PS:
1. Cao cấp chiêu mộ 1 lần cần tiêu hao 1 Tinh Thạch Chiêu Mộ Cao;
2. Trong cao chiêu mộ thanh tẩy 50 lần sau được mở máy hộp mù, qua phương thức này sẽ có 80% cơ hội quay ra tướng SSR đặc biệt, các bạn hãy lưu ý tướng thích nhất nhé.

Các bạn xin vui lòng theo dõi Fanpage để nhận chỉ nam và thông tin mới nhất, còn có nhiều đạo cụ phúc lợi đang chờ bạn!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail
#RPG #ADV #IDLE #Card #Strategy

play.google.com Grail Tale - Apps on Google Play Welcome to , The adventurous journey through space is about to begin
18
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android