Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

🎉Chào các người mạo hiểm thân mến,
    <Grail Tale> Test lần này sẽ kết thúc vào 17h00 ngày 24/05, đến lúc sẽ đóng máy chủ và xóa hết dữ liệu. Nếu bạn đã nạp, hãy xem quy tắc về [Trả Lợi] và vào bản chính thức nhận trả lợi nhé.💖💖💖
    Tuy Test sẽ kết thúc, nhưng chính thức ra mắt không xa. Chân thành cảm ơn những ý kiến từ các bạn, nếu bạn còn có ý kiến vẫn có thể để lại trong bình luận, chúng tôi sẽ nghe theo kỹ và hết sức cải thiện game![色色]
    Cuối cùng, cảm ơn các bạn theo dõi và ủng hộ, chúng tôi hẹn với các bạn gặp lại đại bản chính thức nhé!😘

#RPG #ADV #IDLE #Card #Strategy

play.google.com Grail Tale - Apps on Google Play Welcome to , The adventurous journey through space is about to begin
90
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android