Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

🌟🌟🌟Tham Gia <Grail Tale> Test, Cùng Trải Nghiệm Sức Hấp Dẫn Của Dị Thế Giới!🌟🌟🌟

    Các người mạo hiểm thân mến,
    Có một tin đáng vui, game <Grail Tale> sắp mở Test! Chân thành xin mời các bạn cùng tham gia và nhận quà phong phú!💖💖

    Từ hôm nay đến ngày 16/05, bạn theo bước như sau thì được nhận tư cách Test:
    👉https://www.facebook.com/GrailTaleOfficial
    1. Chia sẻ (Like) bài đăng này;
    2. Để lại Email đăng ký trước của bạn trong bình luận (Phải là Email đăng ký trước game này);
    3. Đăng ký trước: https://grailtale.iccu1game.com/
    Chúng tôi sẽ kỹ xem cả thông tin đăng ký trước, chúng tôi sẽ chọn ra những bạn nhận tư cách Test và gửi email mời, hãy lưu ý kiểm tra Email.

    Hệ thống Test: Android
    Thời gian Test: Ngày 17/05-Ngày 24/05
    Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail
~~~~~~~~~~~~~~~~( •̀ ω •́ )✧~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟Join the CBT of Grail Tale and be among the first to experience the magic!🌟🌟🌟

Dear players,

We are thrilled to announce the Closed Beta Test (CBT) of our latest game "Grail Tale"! As we prepare to release the game, we want YOU to be part of the select group that gets to experience the magic of the game first-hand.💖💖

To join the CBT, simply follow these steps👉https://www.facebook.com/GrailTaleOfficial

1.Like (Share) this post;
2.Leave your email address in the comments below;
3.Pre-register for the CBT on our website: https://grailtale.iccu1game.com/
Our team will carefully review all registrations and send out invitations to selected players in the coming weeks.

System Required: Android
CBT Schedule: May 17th to May 24th
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail

#RPG #ADV #IDLE #Card #Strategy

grailtale.iccu1game.com Grail Tale
2
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android