Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

💚<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 14>💚: Medusa🐍

Medusa, là thủ hộ thần của thần miếu Athena,
Duyên dang xinh đẹp,😍
Nhưng bị nữ thần trừng phạt chửi mắng.

Nên cô ấy biến thành một con rắn,👀
Nếu đối diện với cô ấy sẽ biến thành đá,
Từ đó mọi người không dám đối diện cô ấy,
Cô ấy thật bơ vơ.

Sau khi bị chửi mắng,
Kết cục có lẽ đã chú định,💔
Cuối cùng, Perseus nắm kiếm và kết thúc tất cả.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail
#RPG #ADV #IDLE #Card #Strategy

play.google.com Grail Tale - Apps on Google Play Welcome to , The adventurous journey through space is about to begin
7
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android