Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

🌟<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 13>🌟: Khương Tử Nha🐟

Khương Tử Nha, trí tuệ xuất sắc,[厲害]
Là một người huyền thoại.
Sở hữu trí tuệ và mưu lược,
Giúp Chu Vũ Vương diệt trụ.

Bày mưu nghĩ kế,
Góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu.👑
Từ chiến loạn đến thống nhất,
Dẫn đầu nhân dân được cuộc sống ổn định an khang.

Ông ấy không sợ khiêu chiến,
Ông ấy chiến với khó khắn trực tiếp.
Ông ấy là dũng sĩ, là anh hùng,
Truyền ký của ông ấy vĩnh viễn bất diệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~( •̀ ω •́ )✧~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟Travelogue of Another World 13🌟: Jiang Ziya🐟

A hero of wise and strong,[厲害]
Jiang Ziya's name will live on long.
With heavenly guidance and great might,
He helped King Wen rise to new heights.

He plotted and planned, with cunning and skill,
Until King Zhou's reign he finally did kill.👑
From rebellion to unification,
His legacy remains a great inspiration. 

Facing challenges with a steadfast heart,
He outsmarted the wrong, played his part.
Jiang Ziya, a strategist, a legend to behold,
His legacy will never grow old.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

play.google.com Grail Tale - Apps on Google Play Welcome to , The adventurous journey through space is about to begin
6
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android