Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 12>: Thiết Phiến Công Chúa

Quạt Ba Tiêu nắm trong tay, nhà ở Núi Côn Luân,🔥
Tất cả yêu quái đều không dám khiêu chiến bảo bối này.
Một Quạt Thiết nắm trong tay,
Thật không ai chiến thắng được.

Cô ấy thật không bình thường,
Quạt một cái thì lửa tắt,
Quạt hai cái thì sinh gió,
Quạt ba cái thì mưa xuống.

Thiết Phiến Công Chúa,
Thân thiện dịu dàng, làm chuyện từ bi,
Mượn thiết phiến cho Tôn Ngộ Không,
Để giúp 4 người tây du lấy kinh.
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

7
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android