Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

💞<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 11>💞: Tiểu Kiều[開心]

Cô ấy, mỹ nữ Tam Quốc, 👸
Nàng dung mạo tuyệt trần, nguyệt thẹn hoa nhường;
Cô ấy, là vợ của Chu Du,
Anh hùng mỹ nữ, duyên trời.

Thời kỳ Tam Quốc, mịt mù khói sóng,💎
Tiểu Kiều vẫn đi theo Chu Du,
Cùng chiến đấu cùng chịu khó.

Tiểu Kiều, một nữ tướng dũng cảm,🌟
Sự tích của cô ấy sẽ được khắc ghi vĩnh viễn,
Ý chí của cô ấy cũng được kế thừa, mãi mãi lấp vinh quang.
~~~~~~~~~~~~~~~~ヽ(✿゚▽゚)ノ~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~
💞Travelogue of Another World 11💞: Xiao Qiao[開心]

She is a fair maiden of the Three Kingdoms,👸
Whose beauty would put the flowers to shame.
She married to Zhou Yu then,
A match made in heaven.

In times of war and strife,💎
She stood by her husband's side,
And fought for what was right.

Xiao Qiao, the brave heroine,🌟
whose deeds will never be forgotten,
whose legacy continues to brighten.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

play.google.com Grail Tale - Apps on Google Play Welcome to , The adventurous journey through space is about to begin
5
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android