Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

💙<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 10>💙 : Thần Biển Cả [Poseidon]🐋
Chiêu mộ bọt sóng, chỉ huy triều tịch,🌊🌊
Lực lượng mạnh mẽ, không ai chiến thắng được.

Ông ấy cưỡi bọt sóng, dáng vẻ hiên ngang,🌊🌊
Gió và mưa đều nghe theo chỉ huy.🐬

Kỹ năng công của ông ấy rất mạnh,
Nếu có ai dám khiêu chiến, chắc chắn thất bại.🐚
~~~~~~~~~~~~~~~~ε=ε=ε=(~ ̄▽ ̄)~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~
💙Travelogue of Another World 10💙: Poseidon🐋

Trident in hand, he commands the tide,🌊🌊
A tempestuous force that none can hide.

Whirlpools and storms obey his call,🌊🌊
As he holds dominion over all.🐬

So heed his warning, respect his might,
Or face the consequences, of his furious plight.🐚
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

5
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android