Home > Center > Note Detail
Ozon K Notes(5)

open server 23/2 , 11h

1/ tạo 1 acc gmail mới 100% để chắc chắn thành công chuyển vùng 
2/ tìm vpn rồi fake qua Singapore hoặc Malaysia
3/ xóa dữ liệu của store (k phải cache nhé) 
4/ vào store r chuyển từ tk hay dùng sang tk vừa tạo 
5/ tìm tên game sẽ ra (có thể tắt vpn để tải nhanh hơn)
p/s : chỉ cần fake vpn để login thôi , còn vào game được rồi thì cứ tắt đi bình thường

497
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Get QooApp for Android