Home > Center > Note Detail
oHsK Notes(3)

การซื้อ-ขายไอดีเกม

     เนื่องจากช่วงนี้มีการซื้อ-ขายไอดีเกมหรือสิ่งอื่นๆ เกิดขึ้นใน QooApp ค่อนข้างมาก
     ทางเราจึงขอแจ้งว่า QooApp ห้ามไม่ให้ "โพสหา แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย สิ่งใดๆทั้งสิ้น" ภายในแพลตฟอร์มนี้ หากมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทางแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งนี้หากมีการพบเห็นโพสที่เข้าข่าย ทางทีมงานจะทำการลบโพส และปิดบัญชีผู้ใช้นั้นๆ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า(เป็นกรณี)
     ด้วยความหวังดีและขอบคุณชาว OtaQoo ที่ให้การสนับสนุน QooApp

1270
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Get QooApp for Android