Home > Center > Note Detail
Thương Nguyễn Notes(4)

Game hay mà găp nhiều người chơi kì quá. nhắm không chơi được expert và master thì cứ quất hard đi. Có chơi có chịu, chứ hơi đâu chọn đã rồi bấm không kịp rồi out bỏ team. Găp mấy cái events thách đấu 2 team, out làm team thua không còn gì

150
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Get QooApp for Android