Home > Center > Note Detail
Phương Thu Notes(1)

có ai bt chuyển ngôn ngữ trên máy tính hog chứ chơi tui hog hỉu j hết với mới đầu game bị lỗi v về sau có bth hog

7
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Get QooApp for Android