Home > Center > Note Detail
ƓĄMξƦ ŇHPঔ Notes(5)

giờ game bên bản trung này nó dừng cập nhập tướng mới và chức năng mới rồi, ai tải bản này thì nên dừng đi, qua tải bản US mỹ chơi bên đó có nhiều tướng mới hơn còn hợp tác vs word hero misson có cả bộ 3 tướng mới deku, shoto, bakugo trang phục đầu phim bên movie nữa skill cũng mạnh và đẹp hơn nữa, chơi bản này cả năm rồi giờ ko còn cập nhập gì mới nên qua chơi lại bản mỹ hơi nản

29
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Get QooApp for Android